Teatterikoulu

 

 

Teatterikoulu toimii luovan ilmaisun ryhminä, joissa sovelletaan teatterin eri muotoja. Oppilaat työskentelevät oman ilmaisun kehittämiseksi. Tämän lisäksi teatteri valmistaa säännöllisesti esityksiä. Esityksen valmistamisen keskiössä on oppimisprosessi, mikä ei poissulje korkeatasoiseen esitykseen pyrkimistä.

 

Teatterikoulu Timotein toiminta-ajatus on tukea lapsen ja nuoren henkilön kasvua luovaksi ja itsenäisesti ajattelevaksi ihmiseksi sekä vahvistaa hänen itsetuntonsa myönteistä kehittymistä. Toimintaa toteutetaan draamakasvatuksellisin menetelmin, joiden keskiössä on ryhmälähtöisyys.