Teatterikoulu Timotei on lahtelainen lasten -ja nuorten Teatteriyhdistys Timotei ry:n ylläpitämä esittävän taiteen koulu, joka antaa taiteen perusopetuslain mukaista opetusta teatteritaiteessa. Timoteissa harjoittelevat 7-18 vuotiaat oppilaat ikätasoisissa ryhmissään. Opetuksessa edetään tasolta toiselle siirtyvän opetussuunnitelman tahtiin, jossa mm. opiskellaan improvisaatiota, näyttelijäntyötä, monimuotoista teatterityötä ja tarinoita ja draaman kaaria.

 

Ryhmien opetuspaikkana toimii Vaahterasali ja Opiston Kunkku. Opettajina toimivat koulutetut teatteri-ilmaisun ohjaajat.

 

Teatterikoulu toimii luovan ilmaisun ryhminä, joissa sovelletaan teatterin eri muotoja. Oppilaat työskentelevät oman ilmaisun kehittämiseksi. Tämän lisäksi teatteri valmistaa säännöllisesti esityksiä. Esityksen valmistamisen keskiössä on oppimisprosessi, mikä ei poissulje korkeatasoiseen esitykseen pyrkimistä.

 

Teatterikoulu Timotein toiminta-ajatus on tukea lapsen ja nuoren henkilön kasvua luovaksi ja itsenäisesti ajattelevaksi ihmiseksi sekä vahvistaa hänen itsetuntonsa myönteistä kehittymistä. Toimintaa toteutetaan draamakasvatuksellisin menetelmin, joiden keskiössä on ryhmälähtöisyys.

Ilmoittautuminen ryhmiin


Lisäinfoa oppilaspaikoista osoitteesta timoteiteatteri@gmail.com ja p.0456332802/Ninni Parviainen