Timotei-teatteri

Timotei-teatteri on lahtelainen lapsi- ja nuorisoteatteri, jonka toiminta-ajatuksena on tukea lapsen ja nuoren henkilön kasvua luovaksi ja itsenäisesti ajattelevaksi ihmiseksi sekä vahvistaa hänen itsetuntonsa myönteistä kehittymistä. Toimintaa toteutetaan draamakasvatuksellisin menetelmin, joiden keskiössä on ryhmälähtöisyys.

 

Teatteri toimii luovan ilmaisun ryhminä, joissa sovelletaan teatterin eri muotoja. Osanottajat ovat mukana oman ilmaisunsa kehittämiseksi. Tämän lisäksi teatteri valmistaa säännöllisesti esityksiä. Esityksen valmistamisen keskiössä on oppimisprosessi, mikä ei poissulje korkeatasoiseen esitykseen pyrkimistä.

 

Timotei-teatterissa harjoitelee 7-18 vuotiaat oppilaat ikätasoisissa ryhmissään. Ryhmien harjoituspaikkoina ovat Vaahterasali ja nuortentalo Plaza. Opettajina toimivat koulutetut teatteri-ilmaisun ohjaajat.

Ilmoittautuminen syksyn 2018 ryhmiin


Lisäinfoa oppilaspaikoista osoitteesta timoteiteatteri@gmail.com ja p.0456332802/Ninni Parviainen