Kuva: Johannes Wilenius

Teatterikoulu Timotei on lahtelainen lasten -ja nuorten Teatteriyhdistys Timotei ry:n ylläpitämä esittävän taiteen koulu, joka antaa taiteen perusopetuslain mukaista opetusta teatteritaiteessa. Teatterikoulu Timotein toiminta-ajatuksena on tukea lapsen ja nuoren henkilön kasvua luovaksi ja itsenäisesti ajattelevaksi ihmiseksi sekä vahvistaa hänen itsetuntonsa myönteistä kehittymistä. Toimintaa toteutetaan draamakasvatuksellisin menetelmin, joiden keskiössä on ryhmälähtöisyys.

 

Teatterikoulu toimii luovan ilmaisun ryhminä, joissa sovelletaan teatterin eri muotoja. Osanottajat ovat mukana oman ilmaisunsa kehittämiseksi. Tämän lisäksi teatteri valmistaa säännöllisesti esityksiä. Esityksen valmistamisen keskiössä on oppimisprosessi, mikä ei poissulje korkeatasoiseen esitykseen pyrkimistä.

 

Timotei-teatterissa harjoitelee 7-18 vuotiaat oppilaat ikätasoisissa ryhmissään. Ryhmien opetuspaikkoina ovat Vaahterasali ja nuortentalo Plaza. Opettajina toimivat koulutetut teatteri-ilmaisun ohjaajat.

Ilmoittautuminen ryhmiin


Lisäinfoa oppilaspaikoista osoitteesta timoteiteatteri@gmail.com ja p.0456332802/Ninni Parviainen