Opetus

 

Timotei-teatterissa teatteri-ilmaisun opetuksen voi aloittaa 7-15 –vuotiaana. Aloitusiästä riippuen opinnot kestävät 6-7 vuotta, ikätasoisissa ryhmissä.  Opetus tarjotaan pääosin viikoittaisina oppitunteina lukuvuoden aikana. Yhden oppitunnin kesto on 45 minuuttia. Lisäksi opetusta voidaan antaa lyhytkurssien tai kesäleirien muodossa.

Timotei-teatterin avoimien ovien päivä järjestetään toukokuun puolessa välissä.